Спеціалізовані навчальні заклади для обдарованих дітей КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянута робота з обдарованими дітьми в азіатському регіоні, яка відіграє важливу роль і розвинена на дуже високому рівні. Створення спеціалізованих шкіл найбільш характерно для Китаю, де майже при кожному університеті існує школа, забезпечена університетськими викладачами і дозволяє давати освіту підвищеного рівня. В статье рассмотрена работа с одаренными детьми в азиатском регионе, которая играет важную роль и находится на очень высоком уровне. Создание специализированных школ наиболее характерно для Китая, где почти при каждом университете существует школа, обеспеченная университетскими преподавателями и позволяющая давать образование повышенного уровня. The article examines the work with gifted children in the Asian region, which plays an important role and is at a very high level. The creation of specialised schools is most characteristic of China, where almost every university has a school provided by university teachers to provide advanced education.
Опис
Ключові слова
спеціалізовані школи, обдаровані діти, система освіти КНР, специализированные школы, одаренные дети, система образования КНР, specialized schools, gifted children, education system of China
Цитування
Науменко С. С. Спеціалізовані навчальні заклади для обдарованих дітей КНР / С. С. Науменко // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 92– 93.