Жанрові особливості турецьких мані та способи їх використання на заняттях з турецької мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті описано жанрові особливості мані та способи їх використання під час вивчення турецької мови як іноземної. Використання мані в освітніх цілях є хорошою можливістю для студентів та учнів, що вивчають турецьку, глибше оволодіти мовою турецького народу й долучитися до турецької культури. В статье описано жанровые особенности мани и способы их использования при изучении турецкого языка как иностранного. Использование мани в образовательных целях является хорошей возможностью для студентов и учащихся, изучающих турецкий, глубже овладеть языком турецкого народа и присоединиться к турецкой культуре. This article describes the genre features of mani and how to use them when learning Turkish as a foreign language. Using mani for educational purposes is a good opportunity for students and learners of Turkish to deepen their knowledge of the Turkish language and to join Turkish culture.
Опис
Ключові слова
турецькі мані, жанрові особливості, студенські роботи, турецкие мани, жанровые особенности, студенческие работы, turkish mani, genre features, student work
Цитування
Скразловська І. А. Жанрові особливості турецьких мані та способи їх використання на заняттях з турецької мови / І. А. Скразловська, К. С. Прокопчук // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 96–98.