Особливості реалізації навчального процесу при викладанні дисципліни "Макроекономіка" в умовах змішанної форми навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожний університет
Анотація
Сучасні реалії значним чином вплинули на всі сторони життєдіяльності, і освітня діяльність стала однією з таких, які зазнали найбільш значних змін. Вже другий навчальний рік проходить в умовах пандемії COVID-19 і змішаної форми навчання, отже вже можна зробити певні висновки стосовно особливостей викладання дисциплін здобувачам вищої освіти в умовах змішаної очно-дистанційної форми навчання. Современные реалии оказали значительное влияние на все стороны жизнедеятельности, и образовательная деятельность стала одной из таких, которые подверглись наиболее значительные изменения. Уже второй учебный год проходит в условиях пандемии COVID-19 и смешанной формы обучения, так что уже можно сделать определенные выводы относительно особенностей преподавания дисциплин соискателям высшего образования в условиях смешанной очно-дистанционной формы обучения. Modern realities have significantly affected all aspects of life and educational activities have become one of those that have undergone the most significant changes. The second academic year is taking place in the conditions of the COVID-19 pandemic and the mixed form of education, so it is already possible to draw certain conclusions about the peculiarities of teaching disciplines to higher education in the conditions of mixed full-time and distance learning.
Опис
Ключові слова
особливість викладання дисциплін, змішання форма навчання, навчальний процес, викладання, особенность преподавания дисциплин, смешения форма обучения, учебный процесс, преподавания, feature of teaching disciplines, mixing form of learning, learning process, teaching
Цитування
Осьмірко І. В. Особливості реалізації навчального процесу при викладанні дисципліни "Макроекономіка" в умовах змішанної форми навчання / І. В. Осьмірко, В. Ю. Нестеренко // Науково-методологічні основи вдосконалення системи підготовки фахівців і перспективи модернізації вищої освіти : матеріали наук. інтернет-конф. з проблем вищої освіти і науки, м. Харків, 23 квіт. 2021 р. / Харків. нац. автомобил-дорож. ун-т [та ін.]; [редкол.: В. О. Богомолов (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНАДУ, 2021. – С. 108–110.