СТАДІЇ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-09-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Визначено поняття про здоровий спосіб життя та розглянуто стадії формування індивідуального стилю ЗСЖ в системі фізичного виховання студентів з враховуванням ряду чинників, які задіяні. Определено понятие о здоровом образе жизни и рассмотрены стадии формирования индивидуального стиля ЗОЖ в системе физического воспитания студентов с учутом ряда факторов, которые задействованы. The concept of a healthy lifestyle and is considered the stage of formation of individual style HLS system of physical education students can consider a number of factors involved.
Опис
Ключові слова
здоровий спосіб життя, студенти, фізичне виховання, здоровый образ жизни, студенты, физическое воспитание, healthy lifestyle, students, physical education
Цитування
Спузяк В. Б. Стадії формування індивідуального стилю здорового способу життя студентів / В. Б. Спузяк, Ж. О. Цимбалюк // Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (28‒29 верес. 2016 р.) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. ‒ Харків : ХНПУ, 2016. ‒ С. 20‒22.