Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5186
Title: Ясудзі Окамура ‒ творець «Іанфу»
Other Titles: Ясудзи Окамура ‒ создатель «Ианфу»
Yasudi Okamura ‒ creates «Ianfu»
Authors: Омельченко, В. О.
Keywords: Окамура Я.
Імператорська армія Японії
творець «Іанфу»
«Жінки для утіх»
магістерські роботи
Императорская армия Японии
создатель «Ианфу»
«Женщины для утех»
магистерские работы
Okamura J.
Imperial Army of Japan
creator of "Ianfu"
"Women for fun"
master's works
Issue Date: 19-Mar-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Омельченко В. О. Ясудзі Окамура ‒творець «Іанфу» / В. О. Омельченко // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р./ Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 150–151.
Abstract: У статті розглянуто, що генерал Імператорської армії Японії Ясудзі Окамура, окрім стрімкої військової кар’єри і участі в операціях із окупації держав Південно-Східної Азії, відомий як військовий злочинець, з огляду на розправи над місцевим населенням окупованих держав і примушування його жіночої частини до сексуального рабства (створення груп «Іанфу» ‒«жінок для втіх» для офіцерів і солдатів Імператорської армії Японії). В статье рассмотрено, что генерал Императорской армии Японии Ясудзи Окамура, кроме стремительной военной карьеры и участия в операциях по оккупации государств Юго-Восточной Азии, известен как военный преступник, учитывая расправы над местным населением оккупированных государств и принуждение его женской части к сексуальному рабству (создание групп «Ианфу» - «женщин для утех» для офицеров и солдат Императорской армии Японии). The article considers that General of the Imperial Army of Japan Yasuji Okamura, in addition to a rapid military career and participation in operations to occupy the countries of Southeast Asia, is known as a war criminal, given the massacre of the local population of the occupied states and forcing his women to sexual slavery (creation of groups "Ianfu" - "women for consolation" for officers and soldiers of the Imperial Army of Japan)
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5186
Appears in Collections:Кафедра всесвітньої історіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.