Дослідження сучасної субкультури косплей, як сучасного арт дизайну

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Робота присвячена розкриттю та розумінню поняття косплею як субкультури та розгляд його як майбутнього напряму у арт дизайні. Для виконання роботи використовувались різноманітні технологічні ресурси та власний досвід. Работа посвящена раскрытию и пониманию понятия косплея как субкультуры и рассмотрение его как будущего направления в арт дизайне. Для выполнения работы использовались различные технологические ресурсы и собственный опыт. The work is devoted to the disclosure and understanding of the concept of cosplay as a subculture and its consideration as a future direction in art design. Various technological resources and own experience were used to perform the work.
Опис
Ключові слова
косплей, косплеєр, дизайн, мистецтво, арт-дизайн, одяг, студентські роботи, косплеер, одежда, искусство, студенческие работы, сosplay, cosplayer, design, art, art design, clothing, student works
Цитування
Комаревцев Я. О. Дослідження сучасної субкультури косплей, як сучасного арт дизайну / Я.О. Комаревцев // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 22–23 жовт. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 2. – С. 150–153.