Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/513
Title: СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ ТА ТРАДИЦІЇ У ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ
Other Titles: СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ В ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
FAMILY VALUES AND TRADITIONS IN THE EDUCATION OF PRESCHOOLERS
Authors: Чернявська, М. В.
Keywords: музично-естетичне виховання
діти дошкільного віку
сімейні цінності
сімейні традиції
батьки
дошкільні заклади освіти
музыкально-эстетическое воспитание
дети дошкольного возраста
семейные ценности
семейные традиции
родители
дошкольные учреждения образования
musical-aesthetic education
children of preschool age
family values
family tradition
parents
preschool education
Issue Date: 20-May-2016
Publisher: Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва, вид-во "Точка"
Citation: Чернявська М. В. Сімейні цінності та традиції у вихованні дошкільників / М. В. Чернявська // Традиційна культура в умовах глобалізації : родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 20–21 трав. 2016 р.) / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. організаційно-метод. центр культури і мистецтва. – Харків : Точка, 2016. – С. 292–293.
Abstract: У статті автор пропонує різноманітні форми збереження сімейних традицій та відродження духовної культури сім’ї. Важливе значення надається взаємодії дошкільних закладів освіти з батьками. В статье автор предлагает разнообразные формы сохранения семейных традиций и возрождения духовной культуры семьи. Важное значение уделяется взаимодействию дошкольный учебных заведений с родителями. In the article the author offers various forms of preservation of family traditions and the revival of spiritual culture of the family. The importance given to the interaction of preschool educational institutions with parents.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/513
Appears in Collections:Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чернявская М. В.doc32.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.