Оцінка: поняття, структура та види

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті проаналізовано оцінку. Оцінні слова або висловлювання можуть бути виражені за допомогою різних частин мови, стилістичними засобами тощо. Позитивну або негативну позицію, зазвичай, важко висловити не тільки окремим словами, а й деякими словосполученнями. В статье проанализирована оценка. Оценочные слова или выражения могут быть выражены с помощью различных частей речи, стилистическими средствами. Положительную или отрицательную позицию, как правило, трудно выразить не только отдельным словам, но и некоторыми словосочетаниями. The article analyses evaluation. Evaluative words or expressions can be expressed using different parts of speech, stylistic means. A positive or negative stance is usually difficult to express not only with single words, but also with certain word combinations.
Опис
Ключові слова
оцінка, мовна категорія, контекст, магістерські роботи, оценка, языковая категория, контекст, магистерские работы, rating, language category, context, master's work
Цитування
Белавіна М. Оцінка: поняття, структура та види / М. Белавіна // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 13–14.