ІТ-СТАРТАПИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Поява і розвиток вітчизняних стартапів має помітний вплив на розвиток 4-ї технологічної революції в світовій економіці, їх розвиток може забезпечити трансформацію новостворених бізнес- структур як в окремі функціональні економічні одиниці, так і у вузькоспрямовані галузі національної економіки. Появление и развитие отечественных стартапов имеет заметное влияние на развитие 4-й технологической революции в мировой экономике, их развитие может обеспечить трансформацию в создание новых бизнес - структур как в отдельные функциональные экономические единицы, так и в узконаправленные отрасли национальной экономики. The emergence and development of domestic startups has a significant impact on the development of the 4th technological revolution in the world economy, their development can ensure the transformation of newly created business structures both in separate functional economic units, and in narrowly directed branches of national economy
Опис
Ключові слова
національна економіка, стартапи, інформаційні технології, іновації, студентські роботи, национальная экономика, стартапы, информационные технологии, инновации, студенческие работы, national economy, startups, Information technology, innovation, student work
Цитування
Ільченко А. Р. ІТ- стартапи та їх вплив на розвиток національної економіки України / А. Р. Ільченко // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 23–27.