Моя академічна доброчесність

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірці відображені конкурсні есе здобувачів вищої освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Конкурс есе «Моя академічна доброчесність» з нагоди Дня науки проходив з метою популяризації академічної доброчесності серед здобувачів освіти та окреслення перспектив розвитку корпоративної культури учасників освітнього процесу університету. Матеріали стануть у нагоді науковцям, практикуючим освітянам, здобувачам усіх рівнів освіти. В сборнике отражены конкурсные эссе соискателей высшего образования Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды. Конкурс эссе «Моя академическая доброчестность» по случаю Дня науки проходил с целью популяризации академической доброчестности среди соискателей образования и определение перспектив развития корпоративной культуры участников образовательного процесса университета. Материалы пригодятся ученым, практикующим педагогам, соискателям всех уровней образования. The collection reflects the competitive essays of applicants for higher education of H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The essay competition "My Academic Integrity" on the occasion of Science Day was held with the aim of popularizing academic integrity among applicants for education and determining the prospects for the development of the corporate culture of participants in the educational process of the university. The materials will be useful to scientists, practicing teachers, applicants of all levels of education.
Опис
Ключові слова
академічна доброчесність, заклади вищої освіти, здобувачі вищої освіти, есе, конкурс, академическая доброчестность, учреждения высшего образования, соискатели высшего образования, эссе, academic integrity, institutions of higher education, applicants for higher education, essay, competition
Цитування
Моя академічна доброчесність [Електронне видання] : зб. есе здобувачів вищої освіти Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – 53 с.