Конкурсні видання

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 5
 • Документ
  Науково-освітні меми
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024)
  У науково-творчому збірнику представлені роботи здобувачів усіх рівнів вищої освіти, молодих науковців, студентської молоді, які взяли участь у I конкурсі «Науково-освітні меми» для та здобувачів освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. The scientific and creative collection presents the works of applicants of all levels of higher education, young scientists, and students who took part in the first competition "Scientific and Educational Memes" for and by students of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.
 • Документ
  Моя академічна доброчесність
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023)
  У збірці відображені конкурсні есе здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти України. Конкурс есе «Моя академічна доброчесність» з нагоди Дня науки проходив з метою популяризації академічної доброчесності серед здобувачів освіти та окреслення перспектив розвитку корпоративної культури учасників освітнього процесу закладів вищої освіти. Матеріали стануть у нагоді науковцям, практикуючим освітянам, здобувачам усіх рівнів освіти. The collection contains competitive essays of higher education graduates of higher education institutions of Ukraine. The essay contest "My academic integrity" on the occasion of Science Day was held with the aim of popularizing academic integrity among students and outlining the prospects for the development of the corporate culture of participants in the educational process of higher education institutions. The materials will be useful to scientists, practicing educators, and students of all levels of education.
 • Документ
  Моя академічна доброчесність
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022)
  У збірці відображені конкурсні есе здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти України. Конкурс есе «Моя академічна доброчесність» з нагоди Дня науки проходив з метою популяризації академічної доброчесності серед здобувачів освіти та окреслення перспектив розвитку корпоративної культури учасників освітнього процесу закладів вищої освіти. Матеріали стануть у нагоді науковцям, практикуючим освітянам, здобувачам усіх рівнів освіти. The collection reflects the competitive essays of applicants from higher education institutions in Ukraine. The essay competition "My Academic Virtue" on the occasion of Science Day was held in order to to promote academic virtue among higher education applicants and identify perspectives the development of corporate culture of participants in the educational process of higher education institutions The materials will be useful for scientists, practicing teachers, and applicants of all levels of education.
 • Документ
  Моя академічна доброчесність
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021)
  У збірці відображені конкурсні есе здобувачів вищої освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Конкурс есе «Моя академічна доброчесність» з нагоди Дня науки проходив з метою популяризації академічної доброчесності серед здобувачів освіти та окреслення перспектив розвитку корпоративної культури учасників освітнього процесу університету. Матеріали стануть у нагоді науковцям, практикуючим освітянам, здобувачам усіх рівнів освіти. В сборнике отражены конкурсные эссе соискателей высшего образования Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды. Конкурс эссе «Моя академическая доброчестность» по случаю Дня науки проходил с целью популяризации академической доброчестности среди соискателей образования и определение перспектив развития корпоративной культуры участников образовательного процесса университета. Материалы пригодятся ученым, практикующим педагогам, соискателям всех уровней образования. The collection reflects the competitive essays of applicants for higher education of H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The essay competition "My Academic Integrity" on the occasion of Science Day was held with the aim of popularizing academic integrity among applicants for education and determining the prospects for the development of the corporate culture of participants in the educational process of the university. The materials will be useful to scientists, practicing teachers, applicants of all levels of education.
 • Документ
  Моя академічна доброчесність
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020)
  У збірці відображені конкурсні есе здобувачів 3-го освітньо-наукового рівня вищої освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Конкурс есе «Моя академічна доброчесність» проходив у червні 2020 року з метою популяризації академічної доброчесності серед здобувачів освіти та окреслення перспектив розвитку корпоративної культури учасників освітнього процесу університету. Матеріали стануть у нагоді науковцям, практикуючим освітянам, здобувачам усіх рівнів освіти. В сборнике отражены конкурсные эссе соискателей 3-го научно-образовательного уровня высшего образования Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды. Конкурс эссе «Моя академическая доброчестность» проходил в июне 2020 года с целью популяризации академической доброчестности среди соискателей образования и определения перспектив развития корпоративной культуры участников образовательного процесса университета. Материалы будут полезны ученым, практикующим педагогам, соискателям всех уровней образования. The collection reflects the competitive essays of applicants for the 3rd scientific and educational level of higher education of H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The essay competition "My Academic Integrity" was held in June 2020 with the aim of popularizing academic integrity among applicants for education and determining the prospects for the development of the corporate culture of participants in the educational process of the university. The materials will be useful to scientists, practicing teachers, applicants of all levels of education.