Кохімська битва 1944 р.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Проаналізовані плани воюючих сторін напередодні Кохімської битви, хід операції та її роль у наступальних операціях союзників періоду Другої світової війни. Проанализированы планы воюющих сторон накануне Кохимськои битвы, ход операции и ее роль в наступательных операциях союзников периода Второй мировой войны. The plans of the warring parties on the eve of the Battle of Kokhim, the course of the operation and its role in the offensive operations of the Allies during the Second World War are analyzed.
Опис
Ключові слова
Кохімська битва, японські війська, генерал Сато, британсько - індійська армія, магістерські роботи, Кохимская битва, японские войска, генерал Сато, британско - индийская армия, магистерские работы, Cochim battle, japanese troops, General Sato, british - indian army, master's work
Цитування
Сумцов Р. С. Кохімська битва 1944 р / Р. С. Сумцов // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 212–214.