Sport Education Work with Disabled Children in China: Why It Fails

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The article reveals the difficulties of children with special needs, sports gifted children, and athletes with special needs in Chinese regions. Стаття розкриває труднощі дітей з особливими потребами, спортивно обдарованих дітей та спортсменів з особливими потребами в китайських регіонах. В статье раскрываются трудности, с которыми сталкиваются дети с особыми потребностями, спортивные одаренные дети и спортсмены с особыми потребностями в регионах Китая.
Опис
Ключові слова
sport, disabled children, trainer, postgraduate work, спорт, діти-інваліди, тренер, аспірантські роботи, спорт, дети-инвалиды, тренер, аспирантские работы
Цитування
Han Zhangliang. Sport Education Work with Disabled Children in China: Why It Fails / Zhangliang Han // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. – С. 83–85.