Educational Opportunities for Chinese Citizenship Values Aabroad Promotion

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The article examines China's educational projects that promote Chinese language and culture, cultural exchange. У статті розглядаються освітні проєкти Китаю, що сприяють просуванню китайської мови та культури, культурному обмену. В статье рассмотрены образовательные проекты Китая, способствующие распостранению китайского языка и культуры, культурному обмену.
Опис
Ключові слова
education system, the higher education system, academic exchange, exchange programs, graduate work, освітня система, система вищої освіти, академічний обмін, програми обміну, аспірантські роботи, система высшего образования, образовательная система, программы обмена, академический обмен, аспирантские работы
Цитування
Xie Fei Educational Opportunities for Chinese Citizenship Values Aabroad Promotion / Xie Fei // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 78–80.