"Мислення через ієрогліфи" – феномен традиційної культури Китаю.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автор статті розглядає формування специфічного «мислення через ієрогліфи», яке дозволить сприймати традиційну ієрогліфічну культуру Китаю , важливим завданням студенів, що вивчають китайську мову. Автор статьи рассматривает формирование специфического «мышления через иероглифы», которое позволит воспринимать традиционную иероглифическую культуру Китая, важной задачей студентов, изучающих китайский язык. The author of the article considers the formation of specific "thinking through hieroglyphs", which will allow perceiving the traditional hieroglyphic culture of China, an important task for students studying the Chinese language.
Опис
Ключові слова
ієрогліфи, культура Китаю, іерографічні стилістичні прийоми, мислення через ієрогліфи, иероглифы, культура Китая, иерографические стилистические приемы, мышления через иероглифы, hieroglyphs, Chinese culture, hierographic stylistic devices, thinking through hieroglyphs
Цитування
Жукова К. Є. Мислення через ієрогліфи – феномен традиційної культири Китаю / К. Є. Жукова // Сходознавство. Актуальність та перспектива : тези доп.1 Міжнар. наук.-метод. конф.,Харків, 20 берез.2020 / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С.15–16.