Особливості китайської чайної церемонії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Серед культурних явищ Далекого Сходу, які особливо подобаються європейцям, одне з провідних місць посідає чайна церемонія. У статті розкрито особливості китайської чайної церемонії. Среди культурных явлений Дальнего Востока, которые особенно нравятся европейцам, одно из ведущих мест занимает чайная церемония. В статье раскрыты особенности китайской чайной церемонии. Among the cultural phenomena of the Far East, which are especially liked by europeans, one of the leading places is occupied by the tea ceremony. The article reveals the features of the Chinese tea ceremony.
Опис
Ключові слова
студентські роботи, чайна церемонія, чайна культура, історія культивування чаю, студенческие работы, чайная церемония, чайная культура, история культивирования чая, student work, tea ceremony, tea culture, history of tea cultivation
Цитування
Поміляйко В. О. Особливості китайської чайної церемонії / В. О. Поміляйко // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 161–163.