Японское искусство оригами: историко-философский аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статье приведены сведения о фигурах оригами и их использование в религиозных культах. Оригами – бумажные послания. Их дарят болеющим, чтобы пожелать скорейшего выздоровления, друзьям и знакомым – чтобы подбодрить, любимым – выразить свои чувства. Японцы верят, что бумажные фигурки хранят в себе часть души человека, который ее сделал, и являются своего рода талисманами. Искусство оригами – предмет гордости японцев, которым восхищается весь мир. У статті наведено відомості про фігури оригамі та їх використанні в релігійних культах. Оригамі – паперові послання. Їх дарують хворим, щоб побажати як найшвидшого одужання, друзям і знайомим – щоб підбадьорити, коханим – висловити свої почуття. Японці вірять, що паперові фігурки зберігають в собі частину душі людини, який її зробив, і є свого роду талісманами. Мистецтво оригамі – предмет гордості японців, яким захоплюється весь світ. The article provides information on origami figurines and their use in religious cults. Origami - paper messages. They are given to patients to wish a speedy recovery, to friends and acquaintances – to cheer, to relatives – to express their feelings. The Japanese believe that paper figures contain a piece of the soul of the person who made them, and are a kind of talismans. The art of origami is the pride of the Japanese and is admired by the whole world.
Опис
Ключові слова
искусство оригами, бумажные послания, символическое искусство, студенческие работы, мистецтво оригамі, паперові послання, символічне мистецтво, студентські роботи, origami art, paper messages, symbolic art, student work
Цитування
Баштынская М. Р. Японское искусство оригами: историко-философский аспект / М. Р. Баштынская, В. В. Ващенко // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 159–161.