Лексико-семантичне поле «Гостинність» у сучасній англійській мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена вивченню концепту «гостинність» в англійській мовній ментальності та його реалізацій у мовному просторі. В британській мовній свідомості під ним частіше за все розуміють доброзичливе ставлення до візитерів, забезпечення їх їжею та розвагами, а також створення комфортних умов їх перебування як частини ритуалу прийому гостей. Статья посвящена изучению концепта «гостеприимство» в английской языковой ментальности и его реализаций в языковом пространстве. В британском языковом сознании под ним чаще всего понимают доброжелательное отношение к визитерам, обеспечение их едой и развлечениями, а также создания комфортных условий их пребывания как части ритуала приема гостей. The article is devoted to the study of the concept of "hospitality" in the English language mentality and its implementation in the language space. In the British language consciousness, it is often understood as a friendly attitude to visitors, providing them with food and entertainment, as well as creating comfortable conditions for their stay as part of the reception ritual.
Опис
Ключові слова
англійська мова, гостинність, концепт, студентські роботи, английский язык, гостеприимство, студенческие работы, English, hospitality, concept, student works
Цитування
Карватська А. Лексико-семантичне поле «Гостинність» у сучасній англійській мові / А. Карватська // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 39–40.