Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4807
Title: Ефективнiсть практичної пiдготовки майбутнiх фахiвцiв
Other Titles: Эффективность практической подготовки будущих специалистов
The effectiveness of the practical training of future specialists
Authors: Хорошилова, І. О.
Байдала, В. В.
Khoroshylova, I.
Baidala, V.
Keywords: практична пiдготовка
майбутнi фахiвцi
студенти
практическая подготовка
будущие специалисты
студенты
practical training
future specialists
students
Issue Date: 18-Nov-2019
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Citation: Хорошилова І. О. Ефективнiсть практичної пiдготовки майбутнiх фахiвцiв / І. О. Хорошилова, В. В. Байдала // Сучасні тенденції організаційно-методологічного забезпечення підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. інтернет-конф. з проблем вищої освіти і науки, Харків, 18 лист. 2019 р. / Харків. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2019. – С. 244–247.
Abstract: У статті висвітлюється тема ефективностi практичної пiдготовки майбутнiх фахiвцiв. В статье освещается тема эффективности практической подготовки будущих специалистов. The article highlights the topic of the effectiveness of practical training of future specialists.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4807
Appears in Collections:Кафедра англійської мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хорошилова І. О..pdf415.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.