Ефективнiсть практичної пiдготовки майбутнiх фахiвцiв

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
У статті висвітлюється тема ефективностi практичної пiдготовки майбутнiх фахiвцiв. В статье освещается тема эффективности практической подготовки будущих специалистов. The article highlights the topic of the effectiveness of practical training of future specialists.
Опис
Ключові слова
практична пiдготовка, майбутнi фахiвцi, студенти, практическая подготовка, будущие специалисты, студенты, practical training, future specialists, students
Цитування
Хорошилова І. О. Ефективнiсть практичної пiдготовки майбутнiх фахiвцiв / І. О. Хорошилова, В. В. Байдала // Сучасні тенденції організаційно-методологічного забезпечення підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. інтернет-конф. з проблем вищої освіти і науки, Харків, 18 лист. 2019 р. / Харків. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2019. – С. 244–247.