Заснування та діяльність Державного єврейського театру в місті Харкові (1925–1934 рр.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена заснуванню та діяльністі Державного єврейського театру в місті Харкові (1925—1934 рр.). Робота проведена Державним єврейським театром в 1925–1934 роках сприяла підвищенню культурного рівня єврейського населення не лише міста Харкова, а й всієї України, сприяла формуванню певного рівня політичної культури, відновленню духовно-культурних цінностей єврейського народу. Статья посвящена учреждению и деятельности Государственного еврейского театра в городе Харькове (1925-1934 гг.). Работа проведена Государственным еврейским театром в 1925-1934 годах способствовала повышению культурного уровня еврейского населения не только города Харькова, но и всей Украины, способствовала формированию определенного уровня политической культуры, восстановлению духовно-культурных ценностей еврейского народа.
Опис
Ключові слова
етнічні меншини, Державний єврейський театр, історія театру, українські євреї, культура Харківщини, этнические меньшинства, Государственный еврейский театр, история театра, украинские евреи, культура Харьковщины, ethnic minorities, The state Jewish theater, the history of the theatre, Ukrainian Jews, culture of the Kharkiv region
Цитування
Гончарова О. С. Заснування та діяльність Державного єврейського театру в місті Харкові (1925–1934 рр.) / О. С. Гончарова // Теорія та практика мультикультуралізму: український і європейський досвід : матеріали наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. В. Бережна, М. В. Луценко]. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 113–117.