Концепт СТАТУС: метафоричне втілення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено метафоричну вербалізацію концепту СТАТУС у сучасному англомовному художньому дискурсі, зробилено висновки, що на таких метафоричних кореляціях ґрунтується така репрезентація концепту, як: соціальне, професійне та матеріальне положення, ранг, рівень у суспільстві. В статье исследовано метафорическую вербализацию концепта СТАТУС в современном англоязычном художественном дискурсе,что позволило сделать выводы, что на таких метафорических корреляциях основывается такая репрезентация концепта, как: социальное, профессиональное и материальное положение, ранг, уровень в обществе. The study of metaphorical verbalization of the concept of STATUS in modern English-language artistic discourse allowed us to conclude that such metaphorical correlations are based on such a representation of the concept as: social, professional and material status, rank, level in society.The article investigates metaphorical verbalization of the concept STATUS in modern English-language fiction discourse, which allowed to conclude that such metaphorical correlations are based on the representation of the concept as: social, professional and material status, rank, level in society.
Опис
Ключові слова
когнітивна лінгвістика, концепт, метафори, студентські роботи, когнитивная лингвистика, метафоры, студенческие работы, cognitive linguistics, concept, metaphors, student work
Цитування
Забавіна А. Концепт СТАТУС: метафоричне втілення / А. Забавіна // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 30–32.