Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4751
Title: Теоритичні аспекти підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до формування сімейних цінностей у старшокласників-вихованців інтернатного закладу
Other Titles: Теоритические аспекты подготовки будущих специалистов социальной сферы к формированию семейных ценностей у старшеклассников-воспитанников интернатного учреждения
Theoretical Aspects of Training Future Specialists of Social Sphere for the Formation of Family Values in High School Students - Pupils of the Boarding School
Authors: Буркова, М. В.
Burkova, M.
Keywords: професійна підготовка
фахівці соціальної сфери
сімейні цінності
старшокласники
вихованці
інтернатний заклад
магістерські роботи
профессиональная подготовка
специалисты социальной сферы
семейные ценности
старшокласники
воспитанники
интернатные учреждения
магистерские работы
professional preparation
specialists in the social sphere
family values
in high school students - pupils of the boarding school
boarding school
master's works
Issue Date: 27-May-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Буркова М. В. Теоритичні аспекти підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до формування сімейних цінностей у старшокласників-вихованців інтернатного закладу / М. В. Буркова // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 15–19.
Abstract: У статті доведено необхідність і актуальність здійснення підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до формування сімейних цінностей у старшокласників-вихованців інтернатного закладу з урахуванням сучасних реформаційних процесів. Розроблено і запропоновано до упровадження змістове наповнення означеної діяльності, представлено комплекс заходів з вирішення проблеми підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до формування сімейних цінностей у старшокласників-вихованців інтернатного закладу. В статье доказана необходимость и актуальность осуществления подготовки будущих специалистов социальной сферы к формированию семейных ценностей у старшеклассников-воспитанников интернатного учреждения с учетом современных реформационных процессов. Разработано и предложено к внедрению содержательное наполнение указанной деятельности, представлен комплекс мероприятий по решению проблемы подготовки будущих специалистов социальной сферы к формированию семейных ценностей у старшокласников-воспитанников интернатного учреждения. The article describes the necessity and urgency of preparation future specialists in the social sphere for the formation of family values in high school students - pupils of the boarding school, the essence and features of such activity are formulated. The article also offers a variety of activities that can be used to solve the problem of preparation future specialists in the social sphere for the formation of family values in high school students-pupils of the boarding school.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4751
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Буркова М. В. Теоретичні аспекти підготовки.pdf642.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.