Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/475
Title: Пошуки буттєвої укоріненості людини у реаліях мультикультурного суспільства
Authors: Бережна, С. В.
Keywords: національна ідентичність
мультикультурне суспільство
буттєва укоріненость
мультикультурність
історична компаративістика
соціокультурні спільноти
национальная идентичность
мультикультурное общество
бытийная укорененность
мультикультурность
историческая компаративистика
социокультурные сообщества
national identity
multicultural society
existential rootedness
multiculturalism
historical comparative studies
socio-cultural community
Issue Date: 2016
Publisher: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Citation: Бережна С. В. Пошуки буттєвої укоріненості людини у реаліях мультикультурного суспільства / С. В. Бережна // Теорія та практика мультикультуралізму: український і європейський досвід : матеріали наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. В. Бережна, М. В. Луценко]. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 102–108.
Abstract: Історичне пізнання в мультикультурному суспільстві формує відкритість особистості, спонукає її до розуміння та вивчення культурних цінностей інших народів. Воно ставить перед собою актуальні цілі та завдання, спрямовує особистість на конструктивний діалог з представниками інших соціокультурних спільнот. Историческое познание в мультикультурном обществе формирует открытость личности, побуждает ее к пониманию и изучению культурных ценностей других народов. Оно ставит перед собой актуальные цели и задачи, направляет личность на конструктивный диалог с представителями других социокультурных сообществ.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/475
Appears in Collections:Кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бережна.pdf94.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.