Пошуки буттєвої укоріненості людини у реаліях мультикультурного суспільства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Історичне пізнання в мультикультурному суспільстві формує відкритість особистості, спонукає її до розуміння та вивчення культурних цінностей інших народів. Воно ставить перед собою актуальні цілі та завдання, спрямовує особистість на конструктивний діалог з представниками інших соціокультурних спільнот. Историческое познание в мультикультурном обществе формирует открытость личности, побуждает ее к пониманию и изучению культурных ценностей других народов. Оно ставит перед собой актуальные цели и задачи, направляет личность на конструктивный диалог с представителями других социокультурных сообществ.
Опис
Ключові слова
національна ідентичність, мультикультурне суспільство, буттєва укоріненость, мультикультурність, історична компаративістика, соціокультурні спільноти, национальная идентичность, мультикультурное общество, бытийная укорененность, мультикультурность, историческая компаративистика, социокультурные сообщества, national identity, multicultural society, existential rootedness, multiculturalism, historical comparative studies, socio-cultural community
Цитування
Бережна С. В. Пошуки буттєвої укоріненості людини у реаліях мультикультурного суспільства / С. В. Бережна // Теорія та практика мультикультуралізму: український і європейський досвід : матеріали наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. В. Бережна, М. В. Луценко]. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 102–108.