Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/471
Title: «Анфілади» сучасних освітніх реформувань
Authors: Садоха, О. В.
Keywords: культурно-освітні трансформації
міжкультурні комунікації
мультикультуралізм
національна ідентичність
глобальна освіта
культурно-образовательные трансформации
межкультурные коммуникации
мультикультурализм
национальная идентичность
глобальное образование
cultural and educational transformation
intercultural communication
multiculturalism
national identity
global education
Issue Date: 2016
Publisher: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Citation: Садоха О. В. «Анфілади» сучасних освітніх реформувань / О. В. Садоха // Теорія та практика мультикультуралізму: український і європейський досвід : матеріали наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. В. Бережна, М. В. Луценко]. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 29–30.
Abstract: Еволюційні зміни в розвитку світового співтовариства, соціально-економічні перетворення й культурно-освітні трансформації в усіх куточках світу актуалізують проблему міжкультурних комунікацій та поглиблюють відповідальність освіти за формування толерантної особистості, готової до активної творчої конструктивної взаємодії в сучасній поліетнічній спільноті. Як варіант вирішити цю проблему функціонує мультикультуралізм. Эволюционные изменения в развитии мирового сообщества, социально-экономические преобразования и культурно-образовательные трансформации во всех уголках мира актуализируют проблему межкультурных коммуникаций и углубляют ответственность образования за формирование толерантной личности, готовой к активной творческой конструктивного взаимодействия в современном полиэтническом сообществе. Как вариант решить эту проблему функционирует мультикультурализм.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/471
Appears in Collections:Кафедра філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Садоха.pdf63.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.