«Анфілади» сучасних освітніх реформувань

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Еволюційні зміни в розвитку світового співтовариства, соціально-економічні перетворення й культурно-освітні трансформації в усіх куточках світу актуалізують проблему міжкультурних комунікацій та поглиблюють відповідальність освіти за формування толерантної особистості, готової до активної творчої конструктивної взаємодії в сучасній поліетнічній спільноті. Як варіант вирішити цю проблему функціонує мультикультуралізм. Эволюционные изменения в развитии мирового сообщества, социально-экономические преобразования и культурно-образовательные трансформации во всех уголках мира актуализируют проблему межкультурных коммуникаций и углубляют ответственность образования за формирование толерантной личности, готовой к активной творческой конструктивного взаимодействия в современном полиэтническом сообществе. Как вариант решить эту проблему функционирует мультикультурализм.
Опис
Ключові слова
культурно-освітні трансформації, міжкультурні комунікації, мультикультуралізм, національна ідентичність, глобальна освіта, культурно-образовательные трансформации, межкультурные коммуникации, мультикультурализм, национальная идентичность, глобальное образование, cultural and educational transformation, intercultural communication, multiculturalism, national identity, global education
Цитування
Садоха О. В. «Анфілади» сучасних освітніх реформувань / О. В. Садоха // Теорія та практика мультикультуралізму: український і європейський досвід : матеріали наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. В. Бережна, М. В. Луценко]. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 29–30.