Реалії американської преси та способи їх перекладу українською мовою

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто реалії різноманітних культур, які залишаються актуальним об’єктом дослідження з огляду на їх статус «слів з нульовим еквівалентом». Об’єктом дослідження виступають реалії американської культури у сфері масової інформації, а саме у пресі (газети, журнали, книги), а предметом – питання їх класифікації та способів відтворення в українській мові. В статье рассмотрены реалии различных культур, которые остаются актуальным объектом исследования учитывая их статус «слов с нулевым эквивалентом». Объектом исследования выступают реалии американской культуры в сфере массовой информации, а именно в прессе (газеты, журналы, книги), а предметом – вопрос их классификации и способов воспроизведения в украинском языке. The article examines the realities of different cultures, which remain relevant to the study given their status as "words with zero equivalent". The object of research is the realities of American culture in the field of mass information, namely in the press (newspapers, magazines, books), and the subject – the question of their classification and methods of reproduction in the Ukrainian language.
Опис
Ключові слова
американська преса, реалії, переклад, студентські роботи, американская пресса, реалии, перевод, студенческие работы, the American press, realities, translation, student work
Цитування
Барон А. Реалії американської преси та способи їх перекладу українською мовою / А. Барон // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 6–7.