Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/469
Title: ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІСТОРИЧНУ ОСВІТУ : НА ПРИКЛАДІ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ХНПУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ
Authors: Бережна, С. В.
Keywords: інновації
історична освіта
модернізація
технології
инновации
историческое образование
модернизации
технологии
innovations
historical education
modernizations
technologies
Issue Date: 2011
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Citation: Бережна С. В. Впровадження інноваційних технологій в історичну освіту : на прикладі історичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди / С. В. Бережна // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНАДУ, 2011. – Вип. 3. – С. 3–6.
Abstract: В статті надано аналіз форм та методів розвитку інноваційних технологій в історичній освіті на прикладі роботи історичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Зроблено висновок щодо важливої ролі інноваційних методів навчання в формуванні професійних компетенцій студентів-істориків. В статье дан анализ форм и методов развития инновационных технологий в историческом образовании на примере работы исторического факультета ХНПУ имени Г. С. Сковороды. Сделан вывод о важной роли инновационных методов обучения в формировании профессиональных компетенций студентов-историков. In the article the analysis of forms and methods of development of innovative technologies is given in historical education on the example of work of historical faculty of KHNPU of the name of G. S. Skovoroda. A conclusion is done about the important role of innovative methods of teaching in forming of professional jurisdictions of students-historians.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/469
Appears in Collections:Кафедра теорії та методики викладання суспільно-правових дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бережна С. В..pdf1.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.