Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4687
Title: Проблеми впровадження дистанційної форми навчання в освітній процес в Україні
Other Titles: Проблемы внедрения дистанционной формы обучения в образовательный процесс в Украине
Problems of introduction of distance learning in the educational process in Ukraine
Authors: Осьмірко, І. В.
Онісіфорова, В. Ю.
Keywords: дистанційна форма навчання
діджиталізація
ефективна реалізація
освітній процес
дистанционная форма обучения
диджитализация
эффективная реализация
образовательный процесс
distance learning
digitalization
effective implementation
educational process
Issue Date: 25-Mar-2021
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Український державний університет залізничного транспорту, Національний транспортний університет
Citation: Осьмірко І. В. Проблеми впровадження дистанційної форми навчання в освітній процес в Україні // І. В. Осьмірко, В. Ю. Онісіфорова // Вища освіта за новими стандартами : виклики у контексті діджиталізації та інтеграції в міжнародний освітній простір : матеріали наук.-метод. Інтернет-конф., Харків, 25 бер. 2021 р. / Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т [та ін.] ; [за ред. В. О. Богомолова]. – Харків, 2021 – С. 45–47.
Abstract: В статті розглянута діджиталізація освітнього процесу в Україні, яка останнім часом набрала дуже швидких темпів розповсюдження на усіх рівнях здобуття освіти. Зрозуміло, що головним важелем впливу в цьому процесі стала світова пандемія короновірусної хвороби, яка призвела до необхідності введення суворих карантинних обмежень, у тому числі і в освітньому процесі. Тому сьогодні освіта України має практичний досвід використання дистанційних форм навчання тривалістю понад рік, отже, вже можна зробити обґрунтовані висновки щодо проблем реалізації цього процесу в Україні. В статье рассмотрена диджитализация образовательного процесса в Украине, которая в последнее время набрала очень быстрых темпов распространения на всех уровнях получения образования. Понятно, что главным рычагом влияния в этом процессе стала мировая пандемия короновирусной болезни, которая привела к необходимости введения строгих карантинных ограничений, в том числе и в образовательном процессе. Поэтому сегодня образование Украины имеет практический опыт использования дистанционных форм обучения продолжительностью более года, следовательно, уже можно сделать обоснованные выводы по проблемам реализации этого процесса в Украине. The article considers the digitalization of the educational process in Ukraine, which has recently gained a very rapid rate of spread at all levels of education. It is clear that the main lever of influence in this process was the global pandemic of coronavirus disease, which led to the need for strict quarantine restrictions, including in the educational process. Therefore, today the education of Ukraine has practical experience in the use of distance learning for more than a year, so it is already possible to draw sound conclusions about the problems of this process in Ukraine.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4687
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Осьмірко І.В..pdf374.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.