Верстка книги у поліграфічному дизайні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається теоретичне наведення сутності наукових концепцій поліграфічного дизайну, як одного з найбільш затребуваних напрямків графічного дизайну в сучасному суспільстві. А також розглядається розробка дизайну поліграфії та аналіз процесів комп'ютерної верстки. В статье рассматривается теоретическое обоснование сущности научных концепций полиграфического дизайна, как одного из наиболее востребованных направлений графического дизайна в современном обществе. А также рассматривается разработка дизайна полиграфии и анализ процессов компьютерной верстки. The statistic looks at a theoretical introduction to the day of scientific concepts to polygraphic design, as one of the most requested directly in graphic design in a funky suspension. And also look at the layout of the design of the polygraph and the analysis of the processes of computer layout.
Опис
Ключові слова
поліграфія, комп'ютерна верстка книги, дизайн книги, макет книги, студентські роботи, полиграфия, компьютерная верстка книги, дизайн книги, макет книги, студенческие работы, polygraph, computer layout of the book, design of the book, layout of the book, student works
Цитування
Лєкарєва А. А. Верстка книги у поліграфічному дизайні / А. А. Лєкарєва // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 22–23 жовт. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 2. – С. 19–23.