МЕТОДИ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ КОМЕРЦІЙНОЇ ОСВІТИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013-11-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття висвітлює основні та прогресивні методи викладання комерційних дисциплін у навчальних закладах економічного профілю на початку XX ст., які були спрямовані на підготовку фахівців у сфері державного господарства та підприємництва. Статья освещает основные и прогрессивные методы преподавания коммерческих дисциплин в учебных заведениях экономического профиля в начале XX ст., которые были направлены на подготовку специалистов в сфере государственного хозяйства и предпринимательства. The article covers basic and advanced teaching methods commercial disciplines in the educational institutions of economic profile in the beginning of XX century, which were aimed at training specialists in the sphere of the state economy and entrepreneurship.
Опис
Ключові слова
економічна освіта, бізнес-освіта, комерційна освіта, Україна початку ХХ століття, экономическое образование, бизнес-образование, коммерческое образование, Украина начала ХХ века, economic education, business education, commercial education, Ukraine beginning of XX century
Цитування
Олійник Ю. О. Методи навчання в системі комерційної освіти на початку ХХ століття / Ю. О. Олійник // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2013. – Вип. 5. – С. 68–72.