Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4593
Title: ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗПР
Other Titles: ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С ЗПР
FORMATION OF MOTIVATIONAL READYNESS FOR LEARNING CHILDREN WITH SPR
Authors: Переверзєва, І. Г.
Keywords: діти з затримкою психічного розвитку
дошкільний вік
ігри-ситуації
мотиваційна готовність до навчання
ігрова діяльність
магістерські роботи
дети с задержкой психического развития
дошкольный возраст
игры-ситуации
мотивационная готовность к обучению
игровая деятельность
магистерские работы
children with mental retardation
preschool age
situation games
motivational readiness for learning
game activity
master's work
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Переверзєва І. Г. Формування мотиваційної готовності до навчання дітей із ЗПР / І. Г. Переверзєва // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 270–277.
Abstract: У статті представлено психолого-педагогічні умови формування мотиваційної готовності до навчання дітей з ЗПР. Зазначено, що застосування ігрових ситуацій шкільної спрямованості під час навчально- виховної роботи з дітьми із ЗПР сприятиме формуванню їх мотиваційної готовності до навчання у школі, тому як програвання різних ситуацій надає можливість відпрацювати майбутнім школярам головні шкільні моменти, які можуть виникати у них під час навчання у школі. В статье представлены психолого-педагогические условия формирования мотивационной готовности к обучению детей с ЗПР. Отмечено, что применение игровых ситуаций школьной направленности во время учебно-воспитательной работы с детьми с ЗПР будет способствовать формированию их мотивационной готовности к обучению в школе, потому как проигрывание различных ситуаций оказывает возможность отработать будущим школьникам главные школьные моменты, которые могут возникать у них во время обучения в школе. The article presents the psychological and pedagogical conditions of formation motivational readiness to teach children with BPD. It is stated that application of school-oriented game situations during educational educational work with children with CPD will contribute to the formation of their motivation readiness to study at school, because playing different situations provides opportunity for future students to work out the main school moments that may occur in them during school.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4593
Appears in Collections:Кафедра спеціальної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.