ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ ВІЗУАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ У РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті наведено функції засобів візуальної підтримки при роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, які мають порушення мовлення. Також, наведено приклади використання прийомів візуальної підтримки у роботі з дітьми з ООП. В статье приведены функции средств визуальной поддержки при работе с детьми с особыми образовательными потребностями, которые имеют нарушения речи. Также, приведены примеры использования приемов визуальной поддержки в работе с детьми с ООП. The article presents the functions of visual aids when working with children with special educational needs who have speech disorders. Also, there are examples of using visual support techniques in work with children with PDD.
Опис
Ключові слова
візуальна підтримка, діти з особливими освітніми потребами, наочність, мовленнєві порушення, магістерська робота, визуальная поддержка, дети с особыми образовательными потребностями, наглядность, речевые нарушения, магистерская работа, visual support, children with special educational needs, clearness, speech disorders, master's work
Цитування
Ніханкіна О. В. Використання прийомів візуальної підтримки у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами / О. В. Ніханкіна // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 259–264.