НАУКОВО–МЕТОДИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ВИКОРИСТАННЯ ІГОР В РОБОТІ ПО ФОРМУВАННЮ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЗНМ ІІІ РІВНЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття містить результати вивчення наукових джерел та методичних розробок стосовно використання ігор в роботі по формуванню лексико-граматичної системи мовлення у дітей дошкільного віку з ЗНМ. Статья содержит результаты изучения научных источников и методических разработок по использованию игр в работе по формированию лексико-грамматической системы речи у детей дошкольного возраста с ОНР. The article contains the results of studying scientific and methodological sources developments regarding the use of games in the work on the formation of lexical grammatical system of speech in preschool children with ASD.
Опис
Ключові слова
ігрова діяльність, дидактичні ігри, загальний недорозвиток мовлення, лексика, граматика, магістерські роботи, игровая деятельность, дидактические игры, общее недоразвитие речи, грамматика, магистерские работы, game activity, didactic games, general speech underdevelopment, vocabulary, grammar, master's work
Цитування
М'яснікова Г. В. Науково-методичне підгрунтя використання ігор в роботі по формуванню лексико-граматичної системи мовлення у дітей дошкільного віку з ЗНМ ІІІ рівня / Г. В. М'яснікова // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 247–253.