Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/453
Title: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ Й ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УРБАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Authors: Бібік, А. В.
Keywords: урбанізація
екологічні проблеми
соціально-економічні проблеми
Україна
студентські роботи
урбанизация
экологические проблемы
социально-экономические проблемы
Украина
студенческие работы
urbanization
environmental problems
socio-economic problems
Ukraine
student's work
Issue Date: 12-Nov-2016
Publisher: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Citation: Бібік А. В. Соціально-економічні й екологічні проблеми урбанізації в Україні / А. В. Бібік // Вітчизняна географічна наука: теорія і практика : матеріали заоч. наук.-практ. інтернет-конф. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди (м. Харків, 12 листопада 2016 р.) / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. географії ; [за заг. ред. С. В. Некос ]. - Харків : ХНПУ, 2016. - С. 15-19.
Abstract: У статті розглядаються соціально-економічні й екологічні проблеми урбанізації в Україні. З розвитком суспільства, промисловості та сфери послуг, збільшується кількість міст і частка міського населення, поширюється міський спосіб життя, який характеризується вищим ступенем благоустрою. Цей процес називають урбанізацією. Урбанізація – це соціально-економічний процес, для якого характерною є географічна обумовленість у просторі. Для аналізу і сучасного бачення процесу важливо виявити стійкі закономірності його просторової організації і еволюції. Такими закономірностями є: концентрація і контрастність розселення, диференціація простору, стадійний характер розвитку зв’язків “село-місто” (центр – периферія), збільшення форм урбанізованого розселення. В статье рассматриваются социально-экономические и экологические проблемы урбанизации в Украине. С развитием общества, промышленности и сферы услуг, увеличивается количество городов и доля городского населения, распространяется городской образ жизни, который характеризуется высшей степенью благоустройства. Этот процесс называют урбанизацией. Урбанизация – это социально-экономический процесс, для которого характерна географическая обусловленность в пространстве. Для анализа и современного видения процесса важно выявить устойчивые закономерности его пространственной организации и эволюции. Такими закономерностями являются: концентрация и контрастность расселения, дифференциация пространства, стадийный характер развития связей “село-город” (центр – периферия), увеличение форм урбанизированного расселения.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/453
Appears in Collections:Кафедра суспільно-економічних дисциплін і географії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бібік.doc46.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.