Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4529
Title: РІВНІ СОЦІАЛІЗОВАНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ
Other Titles: УРОВНИ СОЦИАЛИЗОВАНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
LEVELS OF SOCIALIZATION OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH SEVERE DISORDERS OF SPEECH
Authors: Малєєва, А. М.
Keywords: соціалізація
соціалізованість
тяжкі порушення мовлення
дошкільний вік
магістерські роботи
социализация
социализированность
тяжелые нарушения речи
дошкольный возраст
магистерские работы
socialization
socialization
severe speech disorders
preschool age
master's work
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Малєєва А. М. Рівні соціалізованості дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення / А. М. Малєєва // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 195–200.
Abstract: У статті на основі експериментального дослідження охарактеризовано рівні соціалізованості дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення. В статье на основе экспериментального исследования охарактеризованы уровни социализованости детей младшего школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи. In the article on the basis of experimental research it is characterized levels of socialization of primary school children with severe speech disorders.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4529
Appears in Collections:Кафедра спеціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Малєєва А.М. Рівні соціалізованості дітей.pdf998.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.