ОСОБЛИВОСТІ ОБСТЕЖЕННЯ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЗНМ ІІІ РІВНЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються питання діагностики стану розвитку зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ ІІІ рівня. В статье рассматриваются вопросы диагностики состояния развития связной речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. The article considers the issues of diagnosing the state of development of the connective tissue speech in older preschool children with ZNM III level.
Опис
Ключові слова
діти старшого дошкільного віку з ЗНМ ІІІ рівня, зв’язне мовлення, імпресивне мовлення, експресивне мовлення, логіко-граматичні конструкції, магістерські роботи, дети старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня, связная речь, импрессивное развитие речи, экспрессивное развитие речи, логико-грамматические конструкции, магистерские работы, children of senior preschool age with ZNM of the III level, coherent speech, impressive speech, expressive speech, logical and grammatical constructions, master's work
Цитування
Лактіонова О. М. Особливості обстеження зв'язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ ІІІ рівня / О. М. Лактіонова // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 186–189.