Парадигми національно-патріотичного виховання школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкриті проблеми сучасного патріотичного виховання українських школярів. Визначено основні складові національної ідеї та її роль у формуванні світосприйняття молодих українців. В статье раскрыты проблемы современного патриотического воспитания украинских школьников. Определены основные составляющие национальной идеи и ее роль в формировании мировосприятия молодых украинцев. The article reveals the problems of modern patriotic education of Ukrainian schoolchildren. The main components of the national idea and its role in shaping the worldview of young Ukrainians are identified.
Опис
Ключові слова
виховання, патріотизм, національна ідея, воспитание, патриотизм, национальная идея, education, patriotism, national idea
Цитування
Парамей А. А. Парадигми національно-патріотичного виховання школярів / А. А. Парамей // Модернізація управління в контексті вимог Закону України "Про освіту" : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 240–244.