Створення сценічного образу вокального твору на заняттях з постановки голосу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглядається питання створення сценічного образу вокального твору на заняттях з постановки голосу, надається визначення поняття «сценічний образ». Проаналізовано етапи створення сценічного образу вокального твору на заняттях з постановки голосу. В статье рассматривается вопрос создания сценического образа вокального произведения на занятиях по постановке голоса, дается определение понятия «сценический образ». Проанализированы этапы создания сценического образа вокального произведения на занятиях по постановке голоса. The article considers the issue of creating a stage image of a vocal work in classes on voice production, provides a definition of "stage image". The stages of creating a stage image of a vocal work in voice lessons are analyzed.
Опис
Ключові слова
постановка голосу, сценічний образ, вокальний твір, студентські роботи, постановка голоса, сценический образ, вокальное произведение, студенческие работы, voice staging, stage image, vocal work, student work
Цитування
Галіченко Є. В. Створення сценічного образу вокального твору на заняттях з постановки голосу / Є. В. Галіченко // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеук. наук.-практ. конф., 16–17 черв. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 154–157.