Аналіз модних тенденцій, відображення індивідуальності та настрою через вибір принта

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Одяг є однією з тих речей, в яких людство буде мати потребу завжди. Тема його створення: пошиття та моделювання не втрачає свою актуальність. Естетична функція одягу і є однією з причин створення модної індустрії. Одним з напрямків роботи в цій сфері є аналіз сучасних тенденцій та прогнозування їх подальших змін. Одним із активних засобів виразності образу є принт, тож дослідження цього інструменту буде необхідним для створення в подальшому нових колекцій та буде впливати на актуальність самої колекції на ринку. Одежда является одной из тех вещей, в которых человечество будет нуждаться всегда. Тема его создания: пошив и моделирование не теряет свою актуальность. Эстетическая функция одежды и является одной из причин создания модной индустрии. Одним из направлений работы в этой сфере является анализ современных тенденций и прогнозирования их дальнейших изменений. Одним из активных средств выразительности образа является принт, поэтому исследования этого инструмента будет необходимо для создания в дальнейшем новых коллекций и будет влиять на актуальность самой коллекции на рынке. Clothing is one of those things that humanity will always need. Theme of clothing: sewing and modeling, do not lose their relevance. The aesthetic function of clothing was one of the reasons of creating a fashion industry. One of the areas of work in this industry is to analyze current trends and predict their subsequent changes. One of the active means of expressing an image is a print, which means that researching this tool will be necessary for the subsequent creation of new collections. And it will affect the relevance of the collection itself in the market.
Опис
Ключові слова
принт, одяг, колекція одягу, мода, колір, тенденція, дизайн, індивідуальність, засоби виразності, студентські роботи, одежда, коллекция одежды, мода, цвет,, дизайн одежды, индивидуальность, средства выразительности, студенческие работы, print, clothing, clothing collection, fashion, color, clothing design, individuality, means of expression, student work
Цитування
Дегтяр Д. Ю. Аналіз модних тенденцій, відображення індивідуальності та настрою через вибір принта / Д. Ю. Дегтяр // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеук. наук.-практ. конф., 16–17 черв. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 163–166.