Нові та фауністично цікаві знахідки жуків-турунів (Coleoptera, Cаrabidae) в урбоценозах м. Харкова

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В урбоценозах Харкова виявлено рідкісні для Лівобережжя лісової зони України види Carabidae: Laemostenus terricola, Pterostichus ovoideus, Synuchus vivalis, Amara fulva, Harpalus laeviceps, Harpalus subcylindricus, Ophonus ciffinusdiffinusdiffinus, Panagatus. Masoreus wetterhalli. Знахідки M. wetterhalli (ботанічний сад ХНПУ, 26.6-17.09.2018, максимум в кінці червня) становлять найбільший інтерес, так як це дуже рідкісний вид в Україні. В урбоценозах Харькова обнаружены редкие для Левобережья лесной зоны Украины виды Carabidae: Laemostenus terricola, Pterostichus ovoideus, Synuchus vivalis, Amara fulva, Harpalus laeviceps, Harpalus subcylindricus, Ophonus ciffinusdiffinusdiffinus, Panagatus. Masoreus wetterhalli. Находки M. wetterhalli (ботанический сад ХНПУ, 26.6–17.09.2018, максимум в конце июня) представляют наибольший интерес, так как это очень редкий вид в Украине. Some rare species of Carabidae for Left-bank of forest-zone of Ukraine were found in the urbocenoses of Kharkiv: Laemostenus terricola, Pterostichus ovoideus, Synuchus vivalis, Amara fulva, Harpalus laeviceps, Harpalus subcylindricus, Ophonus diffinis, Panagaeus bipustulatus, Licinus cassideus, Masoreus wetterhalli. The finds of M. wetterhalli (botanical garden of KhNPU, 26.6–17.09.2018 with maximum at ending of June) are most interesting as it is very rare species in Ukraine.
Опис
Ключові слова
Харків, жуки-туруни, урбаноценози, Харьков, жуки-жужелицы, урбаноценозы, Kharkov, ground beetles, urbanocenoses
Цитування
Ніколенко Н. Ю. Нові та фауністично цікаві знахідки жуків-турунів (Coleoptera, Cаrabidae) в урбоценозах м. Харкова / Н. Ю. Ніколенко // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 161–164.