«Минуле й сучасне» в ліриці Ліни Костенко

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Ліна Костенко була й залишається однією з найцікавіших поетес сучасності. Феномен популярності її доробку криється в умінні поєднувати історію та сучасність у своєму художньому світі.Тож спроба дослідити цю рису творчості поетеси сприяє глибшому розкриттю її індивідуального стилю. Лина Костенко была и остается одной из самых интересных поэтесс современности. Феномен популярности ее кроется в умении сочетать историю и современность в своем художественном мире. Поэтому попытка исследовать эту черту творчества поэтессы способствует более глубокому раскрытию ее индивидуального стиля. Lina Kostenko was and remains one of the most interesting poetesses of our time. The phenomenon of her popularity lies in the ability to combine history and modernity in her artistic world. Therefore, an attempt to investigate this feature of the poet's work contributes to a deeper disclosure of her individual style.
Опис
Ключові слова
українська поезія, Костенко Л., шістдесятники, українська нація, украинская поэзия, Костенко Л., шестидесятники, украинская нация, Ukrainian poetry, Kostenko L., sixties, Ukrainian nation
Цитування
Черногуз Ю. К. «Минуле й сучасне» в ліриці Ліни Костенко / Ю. К. Черногуз // Філологія ХХІ століття : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 68–69.