Функціональні можливості здобувачів вищої освіти з різним рівнем та характером рухової активності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2019
Анотація
Повсякденна рухова активність здобувачів вищої освіти не забезпечує високий рівень загальної фізичної працездатності організму. Заняття спортом різною мірою впливають на рівень загальної фізичної працездатності.Найбільші значення показників загальної фізичної працездатності виявлені у спортсменів що займаються спортивним орієнтуванням. Повседневная двигательная активность соискателей высшего образования не обеспечивает высокий уровень общей физической работоспособности организма. Занятия спортом в разной степени влияют на уровень общей физической работоспособности. Наибольшие значения показателей общей физической работоспособности обнаружены у спортсменов занимающихся спортивным ориентированием. The daily physical activity of higher education seekers does not provide a high level of general physical performance of the body. Exercise affects the level of general physical performance to varying degrees. The largest values of indicators of general physical working capacity are revealed in athletes engaged in orienteering.
Опис
Ключові слова
фізична працездатність, функціональні можливості, рухова активність, спорт, фізичне виховання, физическая работоспособность, двигательная активность, функциональные возможности, physical activity, physical performance, functionality, sports, physical education
Цитування
Комісова Т. Є. Функціональні можливості здобувачів вищої освіти з різним рівнем та характером рухової активності / Т. Є. Комісова та ін. // Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф., Луцьк, 3 груд. 2019 р./ Луцьк. ін-т розвитку людини Ун-ту "Україна" ; [ред. В. В. Чижик]. – Луцьк : ЛІроЛ, 2019. – С. 63–64.