Назви хатнього начиння як етнокультурознавча складова прози Г. Ф. Квітки-Основ' яненка

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Назви хатнього начиння у творах Г. Ф. Квітки-Основ’яненка вказують на час їх використання, свідчать про естетичні смаки та вподобання представників українського народу, а також, окрім традиційного призначення, виконують оберегову, обрядову функції. Перспективним є дослідження лексики сільського побуту різноманітних тематичних груп у текстах Г. Ф.Квітки-Основ’яненка. Названия домашней утвари в произведениях Г. Ф. Квитки-Основьяненко указывают на время их использования, свидетельствуют об эстетических вкусах и предпочтениях представителей украинского народа, а также, кроме традиционного назначения, выполняют функцию оберегов, обрядовую функцию. Перспективным является исследование лексики сельского быта различных тематических групп в текстах Г. Ф.Квитки-Основьяненко. The names of household utensils in the works of H. F. Kvitka-Osnovyanenko indicate the time of their use, testify to the aesthetic tastes and preferences of the representatives of the Ukrainian people, and also, in addition to the traditional purpose, they perform the function of amulets, a ritual function. The study of the vocabulary of rural life of various thematic groups in the texts of H. F. Kvitka-Osnovyanenko is promising.
Опис
Ключові слова
етнокультурознавча складова, українська проза, Квітка-Основ' яненко Г. Ф., культура, хатнє начиння, этнокультурологическая составляющая, украинская проза, Квитка-Основьяненко Г. Ф., культура, домашняя утварь, ethnocultural component, Ukrainian prose, Kvitka-Osnovyanenko H. F., culture, home stuff
Цитування
Єршова Д. Ю. Назви хатнього начиння як етнокультурознавча складова прози Г. Ф. Квітки-Основ' яненка / Д. Ю. Єршова // Філологія ХХІ століття : зб. наук. праць студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 19–20.