Плинна сучасність і проблема масової культури у філософії З. Баумана

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Луганський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Анотація
У данній статті автор розглянув плинну сучасність і проблему масової культури у філософії З. Баумана. В данной статье автор рассмотрел текущую современность и проблему массовой культуры в философии С. Баумана. In this article, the author examined the current modernity and the problem of mass culture in the philosophy of S. Bauman.
Опис
Ключові слова
плинна сучасність, масова культура, соціокультурні трансформації, Бауман З., аспірантські роботи, текучая современность, массовая культура, социокультурные трансформации, аспирантские работы, fluid modernity, mass culture, sociocultural transformations, Bauman Z., graduate work
Цитування
Пономаренко О. В. Плинна сучасність і проблема масової культури у філософії З. Баумана / О. В. Пономаренко // Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Київ, 20 трав. 2020 р. / Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; [редкол.: С. О. Сисоєва (голов. ред.) та ін.].  – Біла Церква : Авторитет, 2020. – С. 169–172.