Формування естетичного смаку майбутнього вчителя в КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-12-05
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний медичний університет
Анотація
Отже, формуванню естетичного смаку майбутнього вчителя музичного мистецтва в КНР сприяє передусім знання історія китайської етномузикології. Итак, формированию эстетического вкуса будущего учителя музыкального искусства в КНР способствует прежде всего знания истории китайской этномузыкологии. So, the knowledge of the history of Chinese ethnomusicology contributes primarily to the formation of the aesthetic taste of the future teacher of musical art in the PRC.
Опис
Ключові слова
педагогіка, естетичний смак, майбутнiй учитeль, східне мистецтво, вчитель музичного мистецтва, педагогика, эстетический вкус, будущий учитeль, восточное искусство, учитель музыкального искусства, pedagogy, aesthetic taste, future teacher, oriental art, music teacher
Цитування
Тань Сяо Формування естетичного смаку майбутнього вчителя в КНР / Сяо Тань // Сучасні концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах (біологія, фізика, хімія, педагогіка, психологія) : матер. Х міжрегіон. наук.-метод. інтернет-конф., Харків, 5– 6 груд. 2017 р. – Харків : МіФ, 2017. – С. 225–227.