Реформування сімейного законодавства в часи рекодифікації Цивільного кодексу України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Сьогодні в Україні йде активна робота з реформування цивільного законодавства. Цей процес отримав назву «рекодифікація» цивільного законодавства. В процес рекодифікації цивільного законодавства природним чином повинне бути включене й реформування сімейного законодавства, яке також потребує оновлення і в концептуальному, і в змістовному аспектах. Сегодня в Украине идет активная работа по реформированию гражданского законодательства. Этот процесс получил название «рекодификация» гражданского законодательства. В процесс рекодификации гражданского законодательства естественным образом должно быть включено и реформирования семейного законодательства, также нуждается в обновлении и в концептуальном, и в содержательном аспектах. Today, Ukraine is actively working on reforming civil legislation. This process was called "recodification" of civil legislation. The reforming of family legislation should naturally be included in the process of recodifying civil legislation; it also needs updating both in conceptual and substantive aspects.
Опис
Ключові слова
рекодифікація Цивільного кодексу, сімейне законодавство, сімейний договір, рекодификация Гражданского кодекса, семейное законодательство, семейный договор, recodification of the Civil Code, family law, family contract
Цитування
Пономаренко О. М. Реформування сімейного законодавства в часи рекодифікації Цивільного кодексу України / О. М. Пономаренко // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 192–195.