Упровадження процедури оцінювання якості викладання як складова стратегії реформуваня університетів Німеччини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ГО Львівська педагогічна спільнота
Анотація
Автором досліджено упровадження процедури оцінювання якості викладання в процесі реформуваня університетів Німеччини. Автор исследует процедуру оценивания качества преподавания в процессе реформирования университетов Германии. The author investigates the introduction of the procedure for assessing the quality of teaching in the process of reforming German universities.
Опис
Ключові слова
оцінювання якості викладання, якість освіти, реформування університетської освіти, університети, Німеччина, оценивание качества преподавания, качество образования, реформирование университетского образования, университеты, Германия, assessing the quality of teaching, the quality of education, reforming university education, universities, Germany
Цитування
Черкашин С. В. Упровадження процедури оцінювання якості викладання як складова стратегії реформуваня університетів Німеччини / С. В. Черкашин // Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук : зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 22-23 берез. 2019 р. – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2019. – Ч. 2. – С. 19–22.