Становлення неаполітанської вокальної школи в історії розвитку оперного мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі охарактеризовано основні етапи становлення неаполітанської вокальної школи ХVII – початку XIX століття. Визначена роль неаполітанської вокальної школи у розвитку професійного академічного співу. Простежено принципи наступності в результаті діяльності видатних вітчизняних композиторів, співаків, педагогів з вокалу. В работе охарактеризованы основные этапы становления неаполитанской вокальнойшколы ХVII - начала XIX века. Определенная роль неаполитанской вокальной школы вразвитии профессионального академического пения. Прослежено принципы преемственности в результатедеятельности выдающихся отечественных композиторов, певцов, педагогов по вокалу. The work describes the main stages of the formation of the Neapolitan vocal school of the seventeenth - early nineteenth centuries. The role of the Neapolitan vocal school on the development of professional academic singing has been determined. The principles of succession as a result of the activity of prominent domestic composers, singers, and vocal teachers have been studied.
Опис
Ключові слова
неаполітанська вокальна школа, оперне мистецтво, академічний спів, традиції, наступність, студентські роботи, неаполитанская вокальная школа, оперное искусство, академическое пение, традиции, преемственность, студенческие работы, Neapolitan vocal school, opera, academic singing, traditions, succession, student work
Цитування
Коваль М. С. Становлення неаполітанської вокальної школи в історії розвитку оперного мистецтва / М. С. Коваль // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 76–80.