Реформування університетів Німеччини шляхом впровадження американської моделі університетської освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень»
Анотація
Автором у данній статті було висвітлено реформування університетів Німеччини шляхом впровадження американської моделі університетської освіти. Автором в данной статье были рассмотрены реформирования университетов Германии путем внедрения американской модели университетского образования. The author of this article examined the reform of universities in Germany by introducing the American model of university education.
Опис
Ключові слова
університети, Німеччина, американська модель, фінансування, університетська освіта, университеты, Германия, американская модель, финансирование, университетское образование, universities, Germany, American model, financing, university education
Цитування
Черкашин С. В. Реформування університетів Німеччини шляхом впровадження американської моделі університетської освіти / С. В. Черкашин // Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства : зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 8-9 берез. 2019 р. – Харків : Центр пед. дослідж., 2019. – С. 75–79.