Комплексний підхід до профілактики травматизму у боксі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація
У статті авторами розкрито основні види травм у боксі та заходи профілактики означених ушкоджень. Зосереджується увага на вдосконаленні правил проведення поєдинків, відповідний професійний рівень рефері та лікарів, які обслуговують змагання, а також стан місць проведення змагань та устаткування. В статье авторами раскрыты основные виды травм в боксе и меры профилактики указанных повреждений. Сосредотачивается внимание на совершенствовании правил проведения поединков, соответствующий профессиональный уровень рефери и врачей, обслуживающих соревнования, а также состояние мест проведения соревнований и оборудования. In the article, the authors disclose the main types of injuries in boxing and preventive measures for these injuries. Attention is focused on improving the rules for conducting fights, the appropriate professional level of referees and doctors serving the competition, as well as the state of the competition venues and equipment.
Опис
Ключові слова
спорт, травматизм, бокс, профілактика, спорт, травматизм, бокс, профилактика, sport, trauma, boxing, prevention
Цитування
Поляничко С. А. Комплексний підхід до профілактики травматизму у боксі / С. А. Поляничко, Л. Д. Вострокнутов // Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури / редкол.: О. Ю. Ажиппо (голов. ред.) [та ін.]. – Харків : ХДАФК, 2017. – Вип. 4. – С. 147–149.