Позитивизм в исторической науке на Украине (60-е гг. ХІХ — 20-е гг. ХХ вв.)

Ескіз недоступний
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ХНУ им. В. Н. Каразина
Анотація
Монографія присвячена аналізу впливу позитивізму на розвиток історичної думки в Україні (60-ті рр. ХІХ — 20-ті рр. ХХ ст.). Розглядається сутність і роль позитивістського історіописання як головного історіографічного явища досліджуваного часу. Вперше здійснено системний аналіз цієї проблеми в історіографічному та історіософському аспектах у контексті розвитку світової історичної думки. Монография посвящена анализу влияния позитивизма на развитие исторической мысли в Украине (60-е гг. ХІХ — 20-е гг. ХХ ст.). Рассматривается сущность и роль позитивистского историописания как главного историографического явления изучаемого времени. Впервые осуществлен системный анализ этой проблемы в историографическом и историософском аспектах в контексте развития мировой исторической мысли.
Опис
Ключові слова
историография, история Украины, историческая мысль Украины, позитивизм, украинская историография, історіографія, історія України, історична думка України, позитивізм, українська історіографія, historiography, history of Ukraine, the historical thought of Ukraine, positivism, Ukrainian historiography
Бібліографічний опис
Богдашина, Е. Н. Позитивизм в исторической науке в Украине (60-е гг. XIX—20-е гг. XX вв.) : монография / Е. Н. Богдашина ; НАН Украины, Ин-т укр. археогр. и источниковед. им. М. С. Грушевского, ХНУ им. В. Н. Каразина, ХНПУ им. Г. С. Сковороды. – Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2013. – 587 с. : ил., портр.